Vinderen af
Nordisk Råds Musikpris 2018 er Nils Henrik Asheim
Vinderen af Nordisk Råds Musikpris 2018 er Nils Henrik Asheim