Vinderen af Nordisk Råds Musikpris 2020
er Sampo Haapamäki