Om Musikprisen

Nordisk Råds musikpris for skabelse og udøvelse af musik blev etableret i 1965 og blev i de første årtier uddelt hvert tredje år. Siden 1990 er prisen blevet uddelt årligt.
I 1997 fik også de selvstyrende områder, Færøerne Grønland og Åland, mulighed for at give deres egne nomineringer til prisen.

Prisen uddeles hvert andet år for et værk af en nordisk komponist og hvert andet år for aktiv udøvende musikalsk virksomhed af et større eller mindre nordisk ensemble eller en enkelt musiker.

Komponister nomineres i lige år
Når prisen uddeles til en nulevende, nordisk komponist, er der ikke fastsat genremæssige begrænsninger. Det forudsættes dog at værket opfylder høje kunstneriske krav og har et højt håndværksmæssigt niveau, samt at værket kan betragtes som originalt inden for sin genre. Værket skal desuden have aktualitet og bør ikke være ældre end fem år.

Musikere eller ensembler nomineres i ulige år
For at blive nomineret til prisen, når den gives til enkelte musikudøvere eller ensembler, skal den nominerede være aktivt udøvende i sin musikalske virksomhed. Der skal være tale om kontinuitet i virksomheden, og der lægges vægt på, at virksomheden betragtes som original inden for sin genre, på et højt kunstnerisk og håndværksmæssigt niveau, og at den er aktivt udøvende på tidspunktet for nominering. 

Nomineringer fra alle nordiske lande
En national bedømmelseskomité, udpeget af kulturministerierne, fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, nominerer kandidater til prisen. De nationale bedømmelseskomitéer består af to ordinære medlemmer og en suppleant.
Komitéerne udvælger hver to kandidater til prisen.

Fra henholdsvis Færøerne, Grønland og Åland kan nomineres et værk/en udøver. Hvert områdes nationale kulturmyndighed meddeler Nordisk Ministerråd, hvem der udpeges som adjungeret komitémedlem. Det adjungerede medlem deltager i komitéens arbejde på samme vilkår som de ordinære medlemmer.

Komitéens medlemmer og suppleanter skal være eksperter i deres eget lands musik og i størst mulige udstrækning også i de øvrige nordiske landes.

Beslutningen om en prisvinder træffes senest en måned inden prisuddelingen. Musikprisen bliver typisk uddelt ved en ceremoni i forbindelse med Nordisk Råds årlige session i efteråret.

Prisen
Musikprisen, som har sekretariat hos Nordens Hus på Færøerne, er ligesom priserne for litteratur, film og miljø sat til 300.000 danske kroner.

Mange kendte nordiske musikere og komponister har vundet prisen. I rækken af prisvinderne finder man blandt andet, norsk-samiske sanger Mari Boine, islandske Björk, trompetist Palle Mikkelborg fra Danmark, den finske komponist Kaija Saariaho og den svenske dirigent, Eric Ericsson.