Christian Wallumrød  (no)

Fabula Suite Lugano , 2009

In English

Christian Wallumrød has worked as a musician and composer since 1992, and is considered one of the most prominent figures in the younger Norwegian generation. He made his debut on ECM Records in 1996 with the album “No Birch”, which garnered considerable critical acclaim. Wallumrød has generally focused on small ensembles, both as a performer and a composer. Apart from his present acoustic ensemble (CWE), for which he writes all the material, most of his work is based on improvisation and the fluid borders between spontaneous and written music. “Fabula Suite Lugano” was released by ECM Records in June 2009.

På dansk

Christian Wallumrød har arbetat som musiker och kompositör sedan 1992, och han betraktas som en av de mest prominenta musikerna i den yngre generationen i Norge. Han gjorde sin debut på ECM Records med albumet ”No Birch” (som släpptes 1996) och hyllades stort av kritikerna. Wallumrød har i allmänhet främst vänt sig till små ensembler, både som musiker och kompositör. Utöver hans nuvarande akustiska ensemble (CWE) för vilken han skriver allt material grundar sig det mesta av hans arbete på improvisation och de flytande gränserna mellan improviserad och skriven musik. Verket Fabula Suite Lugano släpptes i juni 2009 av ECM Records.