Jan W. Morthenson  (se)

Epilogos, 2007

In English

Being unambiguous would be alien to Jan W. Morthenson, whose work is typified by fluctuation between styles and genres. Nevertheless, certain distinctive recurring elements endow him with an incomparable identity in new Swedish music – the fragmentary and frozen structure of the movements; the suggestive elements of traditional dance idioms; his dissolved, hazy harmonies. On a personal level, Morthenson asserts that the traditional craft is insufficient for the artist with a radical purpose. His art is derived at least as much from his emotional empathy with the musical material as from strict technical form.

På dansk

Morthenson har ställt sig främmande till en alltför entydig stilprägel. Typiskt för hans verksamhet är växlandet mellan flera områden för skapande arbete. Trots Morthensons stilbyten finns särpräglade element som återkommer och ger honom en oförliknelig identitet i den nya svenska musiken. Till exempel de fragmentariska och frusna satsstrukturerna, de suggestiva inslagen av traditionella klanger i förlopp som annars äger frän eller upplöst, disig harmonik. På ett personligt sätt har han också hävdat att det traditionella hantverket är otillräckligt för den radikalt syftande konstnären. Morthensons konst lever otvivelaktigt minst lika mycket av hans känslomässiga inlevelse i det musikaliska materialet, som av en strikt teknisk utformning.