Þuríður Jónsdóttir  (is)

Í dag er kvöld, 2007

In English

Composer and flautist Þuríður Jónsdóttir studied composition at the Reykjavík Conservatory of Music. In 1989, she moved to Bologna to study composition with C. Landuzzi, A. Guarnieri and L. Camilleri, and received diplomas in flute, composition and electronic music. As both a composer and performer, Jónsdóttir tackles the relationship between acoustic and electronic sounds. Her compositions are frequently performed at festivals in Iceland and around the world, including Présences in Paris, Musica Nova in Copenhagen, OENM in Salzburg, MusiMarch in Québec, Futuri in Verona, Bologna 2000 and Musica su più Dimensione in Palermo. Her “Flow and Fusion” was nominated for the Nordic Council Music Prize 2006.

På dansk

Þuríður Jónsdóttir, kompositör och flöjtspelare, studerade komposition vid musikkonservatoriet i Reykjavik. År 1989 flyttade hon till Bologna för att studera komposition för C. Landuzzi, A. Guarnieri och L. Camilleri och tog examen i flöjtspel, komposition och elektronisk musik. I sina verk har Jónsdóttir ofta gripit sig an förhållandet mellan akustiska och elektroniska ljud. Hennes arbete som artist har givit henne möjligheten att ingående utforska detta förhållande. Hennes kompositioner uppförs ofta på festivaler på Island och i Europa, såsom Présences i Paris, Musica Nova i Köpenhamn, OENM i Salzburg, MusiMarch i Québec, Futuri i Verona, Bologna 2000 och Musica su più Dimensione i Palermo. År 2006 nominerades hennes verk Flow and Fusion till Nordiska rådets musikpris.