Rasmus Lyberth  (gl)

Hey Hey, 2008

In English

Rasmus Lyberth has a fantastic voice and his compositions/songs are recognised and acclaimed far beyond Greenland. His music knows no borders, and appeals to people no matter where they come from – although most definitely Greenlandic in origin, the voice and the instruments speak a language all of their own. “Hey Hey” is an innovative work, not only in relation to Lyberth’s usual oeuvre, but also in the context of Greenlandic music, as it fuses elements of the Greenland folk and drum tradition with Nordic rhythms and a range of world-music styles.

På dansk

Rasmus Lyberth är med sin fantastiska röst och sina kompositioner/sånger både känd och erkänd långt utanför Grönlands gränser. Detta för att hans musik är gränslös och appellerar till publiken oavsett var de kommer ifrån. Musiken är internationell men grönländsk till sitt ursprung; musiken, rösten och instrumenten talar ett helt eget språk. Hey Hey kan beskrivas som nyskapande i förhållande till Lyberths egna tidigare sång och musik, och generellt nyskapande i ett grönländskt sammanhang på så sätt att musiken är en kombination av grönländsk tradition folk- och trumsång, nordisk rytmisk musik och world etnomusic.