Sebastian Fagerlund  (fi)

Sky, 2007–2008

In English

Sebastian Fagerlund has a powerful and instantly identifiable musical style, characterised by short, sharp gestures on the one hand, and soaring arcs along the horizon on the other. Fervent, rhythmic pulsation is juxtaposed with still, meditative moments; musical events flow in layers; different things happen in different voices or blocks at the same time. His interest in a variety of sonorities, musical styles and traditions is apparent in “Sky”, scored for period instruments — traversi, theorbo, harpsichord and string sextet. With typical Fagerlund eclecticism, this tarantella-like powerhouse celebrates the Middle Eastern origins of Western culture as well as modern heavy metal.

På dansk

Sebastian Fagerlund har en kraftfull musikstil som känns igen på ett ögonblick och som karaktäriseras av korta, skarpa gester å ena sidan och himlasträvande cirkelbågar längs med horisonten å andra sidan. En intensiv, rytmisk puls varvas med stillastående, meditativa ögonblick. Musiken flödar i olika lager: olika saker händer i form av olika röster eller i olika block på samma gång. Hans intresse för många olika sorters klangfullhet, musikstilar och traditioner är uppenbart i Sky, som är satt för tidstrogna instrument – flöjttraver, teorb, cembalo och sextett för stråkinstrument. Det är en tarantellalik kraftstation som både hyllar den västerländska kulturens ursprung i Mellanöstern och dagens heavy metal, allt under samma himmel i sann Fagerlund-anda.