Jukka Tiensuu  (fi)

Rack, 2008

In English

“Rack” was written in 2008 for string quartet. Jukka Tiensuu is an universal musician, one who embraces the timelessness of art and of music as an essential component in a universal cosmology. On the other hand, he is equally conscious of the channels through which the innermost depths of music are explored. Tiensuu has a very broad artistic frame of reference, working not only as a composer and performer, but also in areas only tangentially related to music. Depending on the circumstances, we may encounter him as a composer, harpsichordist, pianist, festival organiser, lecturer, radio presenter, essayist, etc.

På dansk

Verket ”Rack” är skrivet år 2008 för strängkvartett. Jukka Tiensuu är en universell musiker. Han omfattar konceptet om den tidlösa konsten och om musiken som en oundgänglig komponent i en universell kosmologi; samtidigt visar han prov på en medvetenhet om de medel och de kanaler genom vilka musikens allra innersta djup kan undersökas. Tiensuu har ett mycket brett konstnärligt referensramverk. Det innefattar inte endast de aspekter av musiken som handlar om kreativitet och uppförande utan även mer perifera ämnen. Han växlar mellan att, beroende på omständigheterna, arbeta som kompositör, cembalospelare, pianist, festivalarrangör, föreläsare, radiopratare och essäförfattare etc.