Simon Steen-Andersen (dk)

In Spite Of, And Maybe Even Therefore, 2007

In English

Par of the youngest generation of Danish composers, Simon Steen-Andersen has already made his mark both on the music scene both at home and abroad. Steen-Andersen says that he is “trying to approach the human being behind the instrument, because then music can suddenly be about everything that is most important: communication, being, fragility and intimacy”. In his latest works, barely audible sounds are subjected to extreme amplification, as if the instruments have been placed under a microscope. This opens up a rich, new micro-world, in which normally suppressed, hidden or subordinated sounds coalesce into intense imagery.

På dansk

Simon Steen-Andersen tillhör den yngsta generationen danska kompositörer, men har redan satt sitt märke på kartan såväl på den danska musikscenen som utomlands. Simon Steen-Andersen hävdar att han “försöker att närma sig människan bakom instrumentet, för då kan musik plötsligt handla om allt det som är det allra viktigaste: kommunikation, varande, skörhet och intimitet". I hans senaste verk förstärks knappt hörbara ljud i extrem omfattning: som om man placerat instrumenten under ett mikroskop. Det öppnar upp en rik mikrovärld av nya ljud, i vilken ljud som vanligtvis är undertryckta, dolda eller underordnade integreras i en intensiv ljudframställning.