Hans Abrahamsen  (dk)

Schnee, 2008

In English

Hans Abrahamsen studied the horn at the Royal Danish Conservatory in Copenhagen, but showed a remarkable talent for composition from a very young age. He went on to study composition under Niels Viggo Bentzon, Gudmundsen-Holmgreen, Nørgård and Ligeti. Early in his career, Abrahamsen was a key figure in the Danish “New Simplicty” movement, which reacted against the complexities of the Darmstadt school. He is one of Denmark’s most intriguing contemporary composers, whose compact, transparent yet dense music has won him many followers and positive critical notices throughout Europe. Despite the small scale and brevity of many of his works, his music often has an epic quality, creating the impression that behind the scarcity of material lie expansive concepts and deep thought.

På dansk

Hans Abrahamsen studerade horn på Det kongelige danske musikkonservatorium i Köpenhamn, men redan som mycket ung uppvisade han en fantastisk talang för komposition. Han studerade komposition för Niels Viggo Bentzon, Gudmundsen-Holmgreen, Nørgård och Ligeti. I början av sin karriär var Hans Abrahamsen en centralfigur inom den danska New Simplicity-rörelsen som reagerade mot Darmstadt-skolans komplexitet. Han är en av de mest spännande moderna danska kompositörerna, vars kompakta och transparenta men ändå mättade musik har givit honom många anhängare och snälla recensioner från kritikerna över hela Europa. Trots att många av hans verk är korta och småskaliga har hans musik ofta episka kvaliteter som ger intrycket av att det bakom det begränsade materialet döljer sig digra koncept och välgenomtänkta idéer.
Website
www.ewh.dk