Lotte Anker (dk)

composer & saxophone

In English

Lotte Anker (*1958) saxophonist/composer. Known for her expressive playing and as a very strong performer in improvisation as well as on the border between composition and improvisation. LA’s music is influenced by jazz and contemporary music with a particular interest in the spacial and transcendent. LA has made a big name for herself internationally in the last 12 years, and has toured intensively in Europe, USA/Canada etc. Has collaborated with a great number of outstanding musicians/composers in the improvisation/experimental field and is, in addition, the leader of various orchestras, such as the trio Anker/ Taborn/ Cleaver. The trio’s 3 recordings have all been received with great international critical acclaim – not least the CD ‘Floating Islands’ from 2009/10. The work 'What River is This' was also written for the Huddersfield Contemporary Music Festival and the Wundergrund Festival for international assembles consisting of musicians with a background in jazz/impro/electronic and contemporary music in 2010.

På dansk

Lotte Anker (f.1958), saxofonist/kompositör. Känd för sitt uttrycksfulla spel och som en mycket stark utövare inom improvisation samt i gränslandet mellan komposition och improvisation. Lotte Ankers musik är influerad av jazz och ny musik med speciellt intresse för det rumsliga och transcendenta. Hon har under de senaste 12 åren utmärkt sig starkt internationellt och turnerat intensivt i Europa, USA/Canada mm. Hon har samarbetat med en lång rad betydande musiker/komponister inom improvisation/experimentell musik och är dessutom ledare för olika orkestrar, bl.a. trion Anker, Taborn, Cleaver. Trions tre utgivningar har alla rosats stort av internationella kritiker – inte minst CD:n Floating Islands från 2009/10. Från 2010 är även verket ”What river is this” skrivet till Huddersfield Contemporary Music Festival och Wundergrund Festival för en internationell ensemble bestående av musiker med bakgrund i jazz/improvisation/elektronisk musik och ny musik.