Kristian Blak (fo)

composer & pianist

In English

Kristian Blak (b. 1947) Composer/musician is involved in a wide range of musical activities. Based in the Faroe Islands, he composes for international classical ensembles, performs locally and tours internationally as a musician and band leader with jazz, folk and world music groups. His compositions include works for solo instruments, chamber groups and for larger ensembles, ballet and opera. Blak’s works often include other art forms – visual art, poetry, theatre. He combines inspiration from ethnic musical traditions as well as new composition techniques, creating an artistic unity. Blak has worked with sounds in nature in several compositions. These include concerts in caves and other natural ”concert halls” in the Faroe Islands, a composition entirely with bird sounds, and several works where sounds are integrated in the actual performance. Blak has worked for many years with improvising musicians from all Nordic countries and beyond.

På dansk

Kristian Blak (f. 1947) är kompositör/musiker och involverad i en rad olika musikaliska aktiviteter. Han har sin bas på Färöarna, men komponerar för internationella klassiska ensembler, uppträder lokalt och turnerar internationellt som musiker och orkesterledare med jazz-, folk- och världsmusikgrupper. Hans kompositioner omfattar verk för soloinstrument, kammarkörer och för större ensembler, balett och opera. Blaks verk innefattar ofta andra konstformer – bildkonst, poesi, teater. Han kombinerar inspiration från etniska musiktraditioner med nya kompositionstekniker och skapar så en konstnärlig helhet. Blak har använt ljud från och i naturen i flera kompositioner. Bland annat har han hållit konserter i grottor och andra naturliga ”konsertsalar” på Färöarna, gjort en hel komposition med enbart fågelsång och flera verk där ljuden är integrerade i själva uppförandet. Blak har i flera år samarbetat med improviserande musiker i och utanför Norden.