Susanna Lindeborg (se)

pianist & composer

In English

Susanna Lindeborg started her professional music career in the middle of the ‘70s. Being brought up in a classical music environment she turned, however, to jazz and improvisation, which proved to be her right element. One of the characteristics of Susanna Lindeborg’s music is her mix of acoustic and electronic instruments. During the past few years she has been visiting the USA and Canada on a regular basis with her group “Mwendo Dawa” whose repertoire includes a lot of Susanna’s works. Today you can also hear her in the Lindeborg/Johansson Duo and Natural Artefacts. Susanna has been touring with Natural Artefacts and LJ Duo with performances both in the world of improvisation music as well as the world of electro-acoustic music. Susanna Lindeborg writes her own music of which some was released in her highly acclaimed first solo CD from 1989.

På dansk

Susanna Lindeborg inledde sin professionella musikkarriär i mitten av 1970-talet. Hon hade vuxit upp i klassisk musikmiljö men övergick till jazz och improvisation, vilket visade sig vara hennes rätta element. Ett typiskt drag för Susanna Lindeborgs musik är hennes mix av akustiska och elektroniska instrument. Under de senaste åren har hon regelbundet besökt USA och Canada med sin grupp “Mwendo Dawa” som har mycket av Susannas musik på sin repertoar. Numera kan man också höra henne i Lindeborg/Johansson Duo och Natural Artefacts. Susanna har turnerat med Natural Artefacts och LJ Duo och uppträtt inom såväl improvisationsmusikens som den elektroakustiska musikens världar. Susanna Lindeborg skriver sin egen musik och gav ut ett urval av den på sin första, stort uppmärksammade solo-CD 1989.