Rolf Erik Nystrøm (no)

saxophone

In English

Rolf-Erik Nystrøm, saxophonist; born 1975, despite his young age, is one of Norway’s most award-winning and internationally active musicians. His unique technical talent gives him a timbre control that blows most people’s notions of what is possible on a saxophone, to a degree that makes the saxophone as an instrument almost subordinate to his personal expression. Nystrøm’s range spans from being a soloist with the Oslo Philharmonic Orchestra and a number of other Nordic and international ensembles, to receiving specially written music from composers such as Luca Francesconi and Georges Aperghis, to name a few. In addition, he co-operates with leading performers in various folk music and tours with world with them. Not to be forgotten: He also signs his own improvisation-based compositions. Far from being a superficial cross-over artist, on the contrary, he makes his mark by an unusual ability to orient himself in new musical situations; to be 'in the style' and contribute with a personal, pioneering expression.

På dansk

Rolf-Erik Nystrøm, saxofonist (f. 1975), är trots sin relativt unga ålder en av Norges mest prisbelönta och internationellt aktiva musiker. Hans unika tekniska begåvning ger honom en klangmässig kontroll som spränger de flesta föreställningar om vad som är möjligt på en sax, till en grad som gör saxofonen som instrument nästan underordnad i hans personliga uttryck. Nystrøms nedslagsfält spänner från att vara solist med Oslo Filharmoniske Orkester och en rad andra nordiska och internationella ensembler, till att motta specialskriven musik från kompositörer som Luca Francesconi och Georges Aperghis, för att bara nämna några. Därtill samarbetar han med de främsta utövarna inom olika typer av folkmusik, och turnerar världen över med dem. För att inte glömma att han även signerar sina egna improvisationsbaserade kompositioner. Han är långt från att vara en ytlig crossover-artist, utan kännetecknas tvärtom av en osedvanlig förmåga att orientera sig i nya musikaliska situationer; att vara “inne i stilen” och bidra med ett personligt, gränssprängande uttryck.