Magne Hegdal (no)

Stort sett

In English

Born in 1944 in Gjerdrum, Norway. Studied composition with Conrad Baden and Finn Mortensen, and received his degree in composition from Oslo Music Conservatory in 1972. Magne Hegdal's "Stort sett" for violin and piano presents different approaches to composition: from an immediate emotional expression to music that the composer receives more that he creates. What first appears to be a twelve-tone universe manifests itself after each reference to other music - Beethoven, Schumann, Cage, Grieg, traditional music. Rather than outdistanced quotes these stand out as strong memories. Remembering, collecting and rediscovering becomes important, both here and in the long precursors which are directly composed. With Hegdal coincidence as a tool is closely connected to experiencing nature or looking at a landscape. "Stort sett" means a wide perspective, an indication of time (often but not always) but also a set. The latter can point towards other works which give a different view of composing, such as CPE Bach's Sechs Sammlungen... or Ives' A Set of Pieces

På dansk

Født i 1944 i Gjerdum, Norge. Han har studeret komposition hos Conrad Baden og Finn Mortensen, og dimitterede som komponist fra Musikkonservatoriet i Oslo i 1972. Magne Hegdals Stort sett for violin og klaver udtrykker en række forskellige holdninger til det at komponere. Fra det umiddelbare følelsesudtryk til musik, hvor komponisten modtager mere, end han skaber. I det, som først fremstår som et tolvtoneunivers, fremtræder efterhånden referencer til anden musik – Beethoven, Schumann, Cage, Grieg, folkemusik. Referencerne fremstår i højere grad som stærke minder, end som distancerede citater. At huske, samle og genopdage får således betydning, både her og i de lange forløb, som er direkte komponeret. Hos Hegdal er tilfældigheden som værktøj nært forbundet med at opleve naturen eller at se et landskab. Stort sett betyder både et vidt perspektiv, en tidsangivelse (ofte, men ikke altid) og et sæt eller en samling. Det sidste kan henvise til andre værker, som giver forskellige syn på det at komponere, eksempelvis C.P.E. Bachs Sechs Sammlungen eller Ives’ A Set of Pieces