Ole-Henrik Moe (no)

Vent Litt Lenger

In English

Ole-Henrik Moe was born in Oslo in 1966. Ole-Henrik Moe's Vent Litt Lenger poses a challenge to one of the most sacred spaces in classical music, the string quartet. The work was written for the Arditti Quartet, an institution in music composition in our time. Moe goes into the anatomy of the violin, which is also his own instrument. He searches the body of the violin for subtle sounds in the space between tone and noise, levels of density and transition from the clear to the rough. The precursors can seem improvised but are precisely noted, often in several parallel grammars. But no matter how precisely defined this universe is, the human touch is always present. The music has been described as post spectral noise music and, both in his own experience and in artistic collaboration, the composer combines precise composition with traditional music and the electronic noise music tradition

På dansk

Ole-Henrik Moe er født i Oslo i 1966. Ole-Henrik Moes Vent Litt Lenger udfordrer et af de helligste rum i den klassiske musik – strygekvartetten. Værket er skrevet til Ardittikvartetten, som er en institution i vor tids komponerede musik. Moe træder ind i violinens anatomi, et instrument som også er hans eget. Han afsøger violinkroppen i sin jagt efter nuancerede klange i området mellem toner og støj, i grader af tæthed og overgange fra det klare til det hårde. Forløbene kan virke improviserede, men de er nøjagtigt noterede og ofte i flere parallelle grammatikker. Men uanset hvor præcist dette univers er defineret, er der altid en menneskelig berøring til stede. Musikken er blevet beskrevet som postspektral støjmusik, og både i sin egen praksis og i kunstneriske samarbejder forener komponisten det præcist komponerede med folkemusik og den elektroniske støjmusiktradition