Ragnhild Berstad (NO)

Cardinem

In English

This work features a rare combination of articulate clarity and a dreamlike peace that almost brings time to a halt. Cardinem means “turning point”. The work has been written for the Scelsi Revisited project. Ragnhild Berstad was one of eight composers invited by the Klangforum Wien ensemble to write new works based on hitherto unfamiliar recordings by composer Giacinto Scelsi (1905-1988), who improvised on the ondiola, an early form of synthesiser. Cardinem is also inspired by birdsong – the compressed microtones of a robin’s song outside the composer’s window. Berstad often works with ringing material in her compositions. In Cardinem the rounded, slightly trembling electronic sound of birdsong and the ondiola are transformed into an open, acoustically vibrant architecture for the sinfonietta, produced with thin but clear lines that are coloured with a peculiar energy.

På dansk

Dette værk byder på en sjælden kombination af velartikuleret klarhed og en drømmeagtig ro, som nærmest får tiden til at gå i stå. Cardinem betyder vendepunkt. Værket er skrevet til projektet Scelsi Revisited. Ragnhild Berstad var en af otte komponister, som ensemblet Klangforum Wien inviterede til at skrive nye værker med udgangspunkt i hidtil ukendte lydindspilninger foretaget af komponisten Giacinto Scelsi (1905-1988), som improviserer på instrumentet ondiola, en tidlig synthesizer. Cardinem er desuden inspireret af fuglesang – de komprimerede mikrotoner i sangen hos en rødkælk uden for komponistens vindue. Berstad arbejder ofte ud fra et klingende materiale i sine kompositioner. I Cardinem er fuglesangen og ondiolaens runde, lidt skælvende elektroniske lydverden blevet overført til en åben og vibrerende akustisk arkitektur i form af en sinfonietta, ridset op med slanke, men sikre linjer, som farvelægges med en særegen energi.