Mats Larsson Gothe (SE)

3rd symphony
"...de Blanche et Marie..."

In English

In his third symphony, Mats Larsson Gothe has succeeded in creating an outstanding work in which the harmonies are ever drawing us into different spaces and frames of mind.

He extends a warm hand to the listener, inviting them to both contemplate and be challenged within a headstrong and beautiful universe of tones.

Larsson-Gothe (born 1965) has been a full-time composer since 1995 and written in most genres, with an emphasis on orchestral music and solo concertos, as well as chamber music and not least opera. He had a major breakthrough with his first full-length opera, Poet and Prophetess, at NorrlandsOperan in 2008, and the prize-winning Blanche and Marie, which attracted a lot of attention at its premiere in the autumn of 2014, was nominated for the 2015 International Opera Awards.

Stylistically, Larsson-Gothe started off in the Stravinsky tradition, from which he has continued to develop. Furthermore, his studies in Italy with Atli Ingólfsson have lent his music a scintillating Mediterranean vigour. Emotional power of expression fuses with neoclassical features and a strong sense of rhythm to make the music very intense. His more recent orchestral music has a dramaturgical structure which reveals the influence of his operatic work.

På dansk

Mats Larsson Gothe har i sin tredje symfoni formået at skabe et enestående værk, hvor harmonikken hele tiden går i en retning, som fører os videre til forskellige rum og sindsstemninger.

Med varm hånd inviterer han lytteren til såvel kontemplation som udfordring i et egenrådigt og smukt univers af toner.

Mats Larsson Gothe (f. 1965) har arbejdet som komponist på fuld tid siden 1995 og har skrevet musik inden for de fleste genrer, dog med fokus på orkestermusik og solokoncerter, men også kammermusik og ikke mindst opera. Han fik sit store gennembrud med sin første lange opera Poet and Prophetess på NorrlandsOperan i 2008, og hans prisbelønnede Blanche & Marie fik ved premieren i 2014 stor opmærksomhed og blev nomineret til International Opera Awards i 2015.

Stilistisk har Mats Larsson Gothe taget afsæt i en Stravinskij-tradition, hvorfra han kontinuerligt har udviklet sig. Derudover har hans studier i Italien (sammen med Atli Ingólfsson) givet hans musik en gnistrende strejf af middelhavsenergi. Følelsesladet udtryksfuldhed smelter sammen med neoklassiske indslag og en stærk pulserende fornemmelse, som gør musikken utroligt intens. Hans senere orkestermusik har en dramaturgisk struktur, som viser, at hans arbejde med opera har smittet af på disse værker.